10 Best Place to Visit udaipur 2023

10. Udaipur City Palace 

9. Lake Pichhola

8. Udai Sagar

7. SajjanGarh

6. Maharana Pratap Musium

5. Lake Palace

4. Jagmandir

3. Dudh Talai

2. Fateh Sagar

1. Saheliyon ki Bari